მშენებლობის ამსახველი ფოტომასალა (ძოწენიძის 6გ, ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე)

მშენებლობის ამსახველი ფოტომასალა (ძოწენიძის 6გ, ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე)

საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით (2014 წლის იანვარი)
-1 სართული, ავტოსადგომი (2014 წლის თებერვალი)
0 სართული, ავტოსადგომი (2014 წლის მარტი)
1 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის აპრილი)
2 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის მაისი)
3 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ივნისი)
4 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ივლისი)
5 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ავგივსტოს პირველი ნახევარი)
6 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის აგვისტოს ბოლო – სექტემბრის დასაწყისი)
7 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის სექტემბერი)
8 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ოქტომბერი)
გარე და შიდა კედლების მშენებლობა (2014 წლის ნოემბერი – 2014 წლის დეკემბერი)
შენობის თბო-იზოლირება, შიდა სამუშაოები და კარ-ფანჯარის მონტაჟი (2015 წლის იანვარი)
ფასადის და თეთრი კარკასის სამუშაოები (2015 წლის მარტი – 2015 წლის მაისი)

საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით (2014 წლის იანვარი)

საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით - iBuild.ge საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით - iBuild.ge საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით - iBuild.ge

-1 სართული (ავტოსადგომი) 2014 წლის თებერვალი

-1 სართულის მოწყობა - მშენებარე სახლი ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 001 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 002 iBuild
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 003 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 004 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 005 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 006 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 007 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 008 iBuild

0 სართული (ავტოსადგომი) 2014 წლის მარტი

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 001 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 002 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 003 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 004 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 005 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 006 iBuild

1 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის აპრილი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 001 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 002 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 003 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 004 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 005 - iBui

2 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის მაისი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 004 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild

3 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ივნისი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მესამე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მესამე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მესამე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild

4 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ივლისი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 004 - iBuild
ხედი მე-4 საცხოვრებელი სართულიდან
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ხედი მე-4 სართულიდან - iBuild

5 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ივლისი – აგვისტოს პირველი ნახევარი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეხუთე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეხუთე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეხუთე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild

7 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის სექტემბერი)

20 სექტემბერი, 2014
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეშვიდე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild
24 სექტემბერ, 2014
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეშვიდე საცხოვრებელი სართული - iBuild
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეშვიდე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild.ge

8 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ოქტომბერი)

15 ოქტომბერი, 2014
მე-9 სართულის სამშენებლო სამუშაოები - მშენებარე სახლი ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild მე-9 სართულის სამშენებლო სამუშაოები 002 - მშენებარე სახლი ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild

გარე და შიდა კედლების მშენებლობა (2014 წლის ნოემბერი – დეკემბერი)

სწრაფ ტემპში მიმდინარეობს გარე და შიდა არმირებული კედლების მოწყობა (13 ნოემბერი, 2014)

მშენებლობის პროცესის ამსახველი ფოტო, ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე (iBuild)

გარე არმირებული კედლების სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია (25 დეკემბერი, 2015)

მშენებლობის პროცესი საბურთალოზე - შავი კარკასი - iBuild

მიმდინარეობს შენობის XPS-ით თბო იზოლირება (25 დეკემბერი, 2014)

მშენებლობის პროცესი საბურთალოზე - შენობის თბოიზოლირება - 25 დეკემბერი, 2014 - iBuild

შენობის თბო-იზოლირება, შიდა სამუშაოები და კარ-ფანჯარის მონტაჟი (2015 წლის იანვარი)

(12 იანვარი, 2015)
მიმდინარეობს კარ-ფანჯრის მონტაჟი - მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსი პლატოზე - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild მშენებლობის პროცესი - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild მშენებლობის პროცესი ნუცუბიძის პლატოზე - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild შენობის გარედან სპეციალური თბო იცოლაციისათვის კანკუთვნილი მასალით შეფუთვა - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild

(27 იანვარი, 2015)

მშენებლობის პროცესი ნუცუბიძის პლატოზე - 27 იანვარი 2015 - iBuild  მშენებლობის პროგრესი ნუცუბიძის პლატოზე - 27 იანვარი 2015 - iBuild
მშენებლობის პროგრესი ნუცუბიძის პლატოზე 003 - 27 იანვარი 2015 - iBuild

ფასადის და თეთრი კარკასის სამუშაოები (2015 წლის მარტი)

(26 მარტი, 2015)
მშენებლობის პროგრესი  - თეთრი კარკასის სამუშაოები - 26 მარტი 2015 - iBuild ფასადის ფაქტურიანი ლესვა - 26 მარტი 2015 - iBuild ფასადის სამუშაოები - 26 მარტი 2015 - iBuild მშენებლობის პროგრესი, ხედი თბილისზე - 26 მარტი 2015 - iBuild

სადარბაზოს მოპირკეთება, ლიფტის მონტაჟი და ფასადის მოპირკეთება (5 მაისი, 2015)
დამონტაჟებული ლიფტი და სადარბაზოს მოპირკეთება - 15 მაისი 2015 - iBuild შენობის თბოიზოლირება და ფასადის მოპირკეთება - 5 მაისი 2015 - iBuild მშენებარე სახლი ნუცუბიძეზე - ფასადის სურათი - 5 მაისი 2015 - iBuild

ფასადის საბოლოო სამუშაოები (2015 წლის 31 მაისი)
ფასადის სამუშაოები ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild ფასადის ბოლო სამუშაოები ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild მიმდინარეობს შენობის მოპირკეთების საბოლოო სამუშაოები ძოწენიძის ქუჩაზე - iBuild

2 Comments

  1. ნატო მანჯავიძე

    on said  

    მაინტერესებს 60 დან 70 კვ.მ.მდე რომელი ფართობის ბინა გაქვთ და გადახდის რა პირობებით ვისარგებლებ?სრული გადახდის ფასი,თუ შეიძლება.ფასში რა შედის?

    პასუხი

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *