მშენებლობის ამსახველი ფოტომასალა (ძოწენიძის 7ა, ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე)

მშენებლობის ამსახველი ფოტომასალა (ძოწენიძის 7ა, ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე)

საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით (2014 წლის იანვარი)
-1 სართული, ავტოსადგომი (2014 წლის თებერვალი)
0 სართული, ავტოსადგომი (2014 წლის მარტი)
1 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის აპრილი)
2 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის მაისი)
3 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ივნისი)
4 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ივლისი)
5 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ავგივსტოს პირველი ნახევარი)
6 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის აგვისტოს ბოლო – სექტემბრის დასაწყისი)
7 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის სექტემბერი)
8 საცხოვრებელი სართული (2014 წლის ოქტომბერი)
გარე და შიდა კედლების მშენებლობა (2014 წლის ნოემბერი – 2014 წლის დეკემბერი)
შენობის თბო-იზოლირება, შიდა სამუშაოები და კარ-ფანჯარის მონტაჟი (2015 წლის იანვარი)
ფასადის და თეთრი კარკასის სამუშაოები (2015 წლის მარტი – 2015 წლის მაისი)

საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით (2014 წლის იანვარი)

საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით - iBuild.ge საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით - iBuild.ge საძირკველის მოწყობა ხიმინჯებით - iBuild.ge

-1 სართული (ავტოსადგომი) 2014 წლის თებერვალი

-1 სართულის მოწყობა - მშენებარე სახლი ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 001 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 002 iBuild
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 003 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 004 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 005 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 006 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 007 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - სართული 008 iBuild

0 სართული (ავტოსადგომი) 2014 წლის მარტი

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 001 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 002 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 003 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 004 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 005 iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ავტოსადგომის მოწყობა 006 iBuild

1 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის აპრილი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 001 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 002 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 003 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 004 - iBui მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - პირველი საცხოვრებელი სართული 005 - iBui

2 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის მაისი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 004 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეორე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild

3 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ივნისი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მესამე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მესამე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მესამე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild

4 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ივლისი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეოთხე საცხოვრებელი სართული 004 - iBuild
ხედი მე-4 საცხოვრებელი სართულიდან
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - ხედი მე-4 სართულიდან - iBuild

5 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ივლისი – აგვისტოს პირველი ნახევარი)

მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეხუთე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეხუთე საცხოვრებელი სართული 002 - iBuild მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეხუთე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild

7 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის სექტემბერი)

20 სექტემბერი, 2014
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეშვიდე საცხოვრებელი სართული 001 - iBuild
24 სექტემბერ, 2014
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეშვიდე საცხოვრებელი სართული - iBuild
მშენებარე სახლი საბურთალოზე, ნუცუბიძის მე-3 პლატო - მეშვიდე საცხოვრებელი სართული 003 - iBuild.ge

8 საცხოვრებელი სართულის მოწყობა (2014 წლის ოქტომბერი)

15 ოქტომბერი, 2014
მე-9 სართულის სამშენებლო სამუშაოები - მშენებარე სახლი ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild მე-9 სართულის სამშენებლო სამუშაოები 002 - მშენებარე სახლი ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild

გარე და შიდა კედლების მშენებლობა (2014 წლის ნოემბერი – დეკემბერი)

სწრაფ ტემპში მიმდინარეობს გარე და შიდა არმირებული კედლების მოწყობა (13 ნოემბერი, 2014)

მშენებლობის პროცესის ამსახველი ფოტო, ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე (iBuild)

გარე არმირებული კედლების სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია (25 დეკემბერი, 2015)

მშენებლობის პროცესი საბურთალოზე - შავი კარკასი - iBuild

მიმდინარეობს შენობის XPS-ით თბო იზოლირება (25 დეკემბერი, 2014)

მშენებლობის პროცესი საბურთალოზე - შენობის თბოიზოლირება - 25 დეკემბერი, 2014 - iBuild

შენობის თბო-იზოლირება, შიდა სამუშაოები და კარ-ფანჯარის მონტაჟი (2015 წლის იანვარი)

(12 იანვარი, 2015)
მიმდინარეობს კარ-ფანჯრის მონტაჟი - მშენებარე საცხოვრებელი კორპუსი პლატოზე - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild მშენებლობის პროცესი - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild მშენებლობის პროცესი ნუცუბიძის პლატოზე - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild შენობის გარედან სპეციალური თბო იცოლაციისათვის კანკუთვნილი მასალით შეფუთვა - 12 დეკემბერი, 2015 - iBuild

(27 იანვარი, 2015)

მშენებლობის პროცესი ნუცუბიძის პლატოზე - 27 იანვარი 2015 - iBuild  მშენებლობის პროგრესი ნუცუბიძის პლატოზე - 27 იანვარი 2015 - iBuild
მშენებლობის პროგრესი ნუცუბიძის პლატოზე 003 - 27 იანვარი 2015 - iBuild

ფასადის და თეთრი კარკასის სამუშაოები (2015 წლის მარტი)

(26 მარტი, 2015)
მშენებლობის პროგრესი  - თეთრი კარკასის სამუშაოები - 26 მარტი 2015 - iBuild ფასადის ფაქტურიანი ლესვა - 26 მარტი 2015 - iBuild ფასადის სამუშაოები - 26 მარტი 2015 - iBuild მშენებლობის პროგრესი, ხედი თბილისზე - 26 მარტი 2015 - iBuild

სადარბაზოს მოპირკეთება, ლიფტის მონტაჟი და ფასადის მოპირკეთება (5 მაისი, 2015)
დამონტაჟებული ლიფტი და სადარბაზოს მოპირკეთება - 15 მაისი 2015 - iBuild შენობის თბოიზოლირება და ფასადის მოპირკეთება - 5 მაისი 2015 - iBuild მშენებარე სახლი ნუცუბიძეზე - ფასადის სურათი - 5 მაისი 2015 - iBuild

ფასადის საბოლოო სამუშაოები (2015 წლის 31 მაისი)
ფასადის სამუშაოები ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild ფასადის ბოლო სამუშაოები ნუცუბიძის მე-3 პლატოზე - iBuild მიმდინარეობს შენობის მოპირკეთების საბოლოო სამუშაოები ძოწენიძის ქუჩაზე - iBuild

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *